Welkom op onze site!

 

Kinderdagverblijf Hupsakee biedt opvang aan 17 kindjes van 0 tot 3 jaar.

 

Wij bieden u een flexibele dienstverlening die volkomen tegemoet komt aan al uw wensen. Dit in een omgeving die zorgt voor veiligheid & geborgenheid.

Het welzijn van zowel kind als ouder komt bij ons op de 1ste plaats.

Hiernaast bieden wij een opvoedingssituatie aan die perfect aansluit bij de thuissituatie. Dit doen we door op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen om te gaan. Dit alles kan niet tot recht komen wanneer er niet wordt voldaan aan een aangepaste inrichting daarom besloten we het kinderdagverblijf zodanig in te richten dat op alle vlakken aan de behoeften van het kind wordt voldaan.

 

In ons kinderdagverblijf hebben wij als doel kinderen op te vangen in een veilige, aangename huiselijke omgeving. De kinderen op een nauwe manier begeleiden en een gepaste verzorging geven tijdens hun ontwikkeling is 1 van onze grootste taken.

 

Ook willen we streven naar een relatie tussen ouder en begeleider die gebaseerd is op vertrouwen, eerlijkheid en openheid. Dit door ouders zoveel mogelijk te betrekken in de ontwikkeling van hun kind binnen het kinderdagverblijf.